Alla poster för månaden september, 2020

Datajobb utfört!

Datautvecklingen går snabbt, och underhållet har blivit eftersatt! Nu har jag sent om sider gjort en hel del uppdateringar på siten. Säkrat anslutningen mellan server och klient med det https-protokollet. Uppdaterat så att inga gamla länkar finns kvar till mitt tidigare domännamn. Kontrollerat att kontaktformuläret fungerar, för det har det inte gjort på bra länge. […]